poniedziałek, 06 grudzień 2021
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

Wynagrodzenie

Zasady ustalania wynagrodzenia:
Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależy od nakładu pracy radcy prawnego przy realizacji zlecenia, stopnia skomplikowania sprawy oraz wartości przedmiotu sporu. Kancelaria pomaga osobom niezamożnym uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia kwotowego. Ustalana indywidualnie z klientem konkretna kwota wynagrodzenia za realizację zlecenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System wynagrodzenia ryczałtowego. Wynagrodzenie ustalane jest w oparciu o deklarowany zakres potrzeb Klienta z uwzględnieniem szacunkowego czasu zaangażowania Kancelarii. System ten stosowany jest w przypadku stałej obsługi prawnej firm i instytucji.
  • System wynagrodzenia godzinowego. Wysokości wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego na realizację zlecenia. System stosowany głownie przy stałej obsłudze prawnej oraz w sytuacjach, gdy nie jest możliwe z góry określenie zakresu prac.
  • System z premią za sukces. W przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy.