piątek, 23 październik 2020
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne:

m.in. reprezentacja w toku postępowań przed organami administracji publicznej, sporządzanie odwołań i zażaleń, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.