piątek, 23 październik 2020
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

Prawo cywilne i rodzinne

Prawo cywilne i rodzinne:

m.in. prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań, zadośćuczynień oraz o zapłatę, odszkodowania za wypadki komunikacyjne, odszkodowania za błędy w sztuce medycznej; prowadzenie spraw o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie, o rozgraniczenie nieruchomości, o ustanowienie służebności; prowadzenie spraw spadkowych, o dział spadku, o zachowek; spraw o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku dorobkowego, alimenty, o ubezwłasnowolnienie; pomoc w windykowaniu należności.