piątek, 23 październik 2020
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze:

m.in. sprawy o zapłatę z tytułu odpowiedzialności kontraktowej/deliktowej; pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji spółek handlowych, a także fundacji i stowarzyszeń; pomoc prawna przy łączeniu i przekształcaniu formy prawnej podmiotów, ich likwidacji, upadłości, prowadzeniu postępowań układowych i naprawczych; kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności, opinie, porady i konsultacje dotyczące przepisów w zakresie obrotu gospodarczego, negocjowanie umów.