piątek, 23 październik 2020
Rozmiar czcionki
Kancelaria Radcy Prawnego - Karolina Kidawa-Kliszewska

Prawo podatkowe

Prawo podatkowe:

m.in. reprezentacja w toku postępowań przed organami administracji podatkowej, sporządzanie odwołań i zażaleń, reprezentacja przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego).